Aflysninger pga corona-restriktioner

Efter den seneste tids opdateringer af Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. corona, har bestyrelsen desværre måttet træffe beslutning om, at aflyse/udskyde arbejdsdagen lørdag den 26. sept., 3-gangsstævnet den 4. oktober og medlemsfesten den 31. oktober. Det er for usikkert, om arrangementerne kan afholdes efter retningslinjerne, og vi vil ikke risikere at skulle komme til at lægge navn…