TANKEFULDBANEN

Saga Svendborg Tankebanen 1

Internationalt baneanlæg

I Saga Svendborg har vi et fantastisk baneanlæg til islandske heste, som alle klubbens medlemmer kan bruge

Saga Svendborg er bygget op omkring Tankefuldbanen, der er et af Danmarks absolut flotteste baneanlæg med 250 meter ovalbane, en fantastisk pasbane på 350 meter, en trænings- og opvarmningsbane på 30×50 meter og collecting ring mellem ovalbane og opvarmningsbanen.

Her holder vi WRL og DRL stævner, så resultaterne tæller på henholdsvis verdensranglisten og den danske rangliste. Vi holder Sports-stævner fra A-klasser til D-klasser og Gæðingakeppni-stævner, og vi holder små hyggelige 3-Gangsstævner.

På banen har vi egne startbokse, så vi kan afholde alle tre typer pasløb.

Her er der undervisning og træning, ligesom vi bruger banen i forbindelse med sociale arrangementer, hvor vi hygger med hestene på banen og tænder op i grillen ved klubhuset.

Regler for brug af banen

Medlemmers brug

Alle medlemmer af Saga Svendborg kan benytte baneanlægget frit.

 

Gæsters brug

Hvis du ikke er medlem af Saga Svendborg, kan du ride på banen som gæst. Det koster 30 kr. pr. gang. Du kan betale med MobilePay 27784 (skriv baneleje).

 

Ordensregler

Banerne og området efterlades i rengjort stand. Kom hestepærer i trillebøren og affald i skraldespanden ved klubhuset.

Til undervisning eller arrangementer på banen, er det underviser eller arrangørens ansvar, at banen afleveres i rengjort stand.

Alle som benytter baneanlægget skal bære ridehjelm, også underviserne. Underviserne er rollemodeller og skal derfor gå forrest med de gode eksempler.

Hunde er velkomne på banen, men skal være i snor.

Al ridning på banen er på eget ansvar.

Saga Svendborg Tankefuldbanen set fra luften
Undervisning paa Tankefuldbanen

Undervisning på banen

Saga Svendborg medlemmer kan undervise på banen

Hvis der undervises på banerne i erhvervsmæssig forstand, dvs. hvor underviser er registreret med CVR nr. og/eller opkræver undervisningsgebyr ved undervisning, skal der betales et grundgebyr pr. gang eller pr. år. Grundgebyret indføres pr. 1. januar 2024, grundet øgede vedligeholdelsesudgifter på banerne.

Gebyrer pr. 1. januar 2024 ser således ud:

Grundgebyr 1/1 – 31/12 for underviser, åben bane: kr. 1.000,00
Grundgebyr for underviser, åben bane pr. dag: kr. 200,00
Ekstragebyr, lukket bane pr. dag: kr. 300,00
Grundgebyr for underviser, lukket bane pr. dag: kr. 500,00
Gebyr pr. equipage, lukket bane pr. dag: kr. 30,00
Gebyr pr. equipage, ikke medlem pr. dag: kr. 30,00

 

Ved eksklusiv brug skal banen altid reserveres på forhånd på mail saga@saga-svendborg.dk

Underviseren er ansvarlig for indbetaling af beløbet på MobilePay 27784 eller Saga Svendborgs bankkonto, reg.nr. 0813 konto nr. 796344 samt meddele deltagerantal til kasseren på mail kasserer@saga-svendborg.dk.

Når der undervises uden reservation af banen, må andre også benytte banen, men skal naturligvis vise hensyn til undervisningen.

Holdundervisning anses for at være eksklusive brug af banen, da andre medlemmer ikke kan ride frit imens. Holdundervisning skal derfor altid reserveres, og der skal afregnes 30 kr. pr deltagende equipage, uanset medlem eller ej.

Bookning af banen

Her kan du se hvornår banen er booket til arrangementer, undervisning og stævner, og hvordan du booker den.

Følgende reservationer af banen er foretaget (hvis ikke der er angivet tidsrum, gælder reservationen hele dagen):

  • 23. marts 2024  –  3 gangsstævne
  • 24. marts 2024  –  Kursus i Gæðingakeppni m/Line Kaae
  • 13. april 2024    –  Forårsstævne Sport ABD
  • 9. maj 2024       –  Kr. Himmelfartsstævne Sport ABD
  • 10. maj 2024     –  Kr. Himmelfartsstævne Gædingakeppni

Ved reservation af banen er andre udelukket fra at bruge den, ligesom banen til stævner er lukket for andre end stævnedeltagerne. Ønsker du at reservere banen, skal der altid betales for brug af den.

Ønsker du at reservere banen til undervisning eller andet arrangement, kontakt da Bestyrelsen på mail saga@saga-svendborg.dk med information om dato, klokkeslæt, aktivitet og en kontaktperson med mail og telefonnummer.

Banens startbokse kan lejes. Her kontakter du Thomas Bjerre tb@saga-svendborg.dk.

Saga Svendborg Tankebanen 2
Tankefuldbanen officiel aabning

Banens historie

Baneanlægget blev indviet den 12. maj 2012 og afsluttede næsten 7 års projektarbejde – missionen lykkedes, og det var stort!

Baggrunden var, at Fyns Islandshesteklub Skeifa voksede og var landets næststørste islandshesteforening. Klubbens lokale ildsjæle på Sydfyn tog initiativ til at anlægge en bane i Svendborg, og dermed blev lokalforeningen Skeifa Svendborg oprettet med stiftende generalforsamling den 5. september 2006. Langt senere i 2020, valgte klubben at stå på egne ben og skiftede navn til Saga Svendborg.

Med Tankefuldbanen står Saga Svendborg med et af Danmarks absolut flotteste baneanlæg. Vi er meget stolte over at være nået i mål og meget taknemmelige for de sponsorer, der troede på os.

 

Indvielsen i 2012

Det var en meget forblæst dag med sol og skyer, og deraf følgende udfordringer med telte, der ikke kunne holde, og flagstænger der væltede, men det passer jo ganske godt til, hvordan sådan en dag ville have været på Island.

Der var taler af borgmester Curt Sørensen, forstander Kjeld Rommerdahl og Torben Søndergård, som i egenskab af formand for Dansk Islandshesteforening, klippede den røde snor til banerne.

Omkring 40 heste og ryttere deltog i den flotte parade anført af to faneryttere – det var meget rørende at se så mange komme ridende op ad den lange pasbane! Her fik de mange tilskuere set, hvor alsidig den islandske hest er.

I paraden og den efterfølgende opvisning deltog ryttere helt fra 4 år til 76 år, unge heste til heste på 24 år, inkarnerede fritidsryttere til eliteryttere på topheste.

Her kan du se billeder fra indvielsen.

Fyns Amts Avis skrev om indvielsen