Forholdsregler i forhold til coronavirus

På baggrund af denne og sidste uges officielle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. coronavirus overvejer vi i bestyrelsen, om vi kan gennemføre forårets stævner og aktiviteter, og hvordan vi i givet fald håndterer dem forsvarligt. Fokus er på at undgå at deltagere bliver smittet, og at vores frivillige ikke bliver smittet, når de hjælper til.  …