Generalforsamling 2024

Vi glæder os til at se dig til årets generalforsamling. Du finder information og link til tilmelding nedenfor.

Generalforsamling 2024 pict.

Så er det tid til årets generalforsamling, som afholdes onsdag den 21. februar, på Tipsvænget 19 K (Spisesalen, indgang ved klubhuset/opvarmningsbanen).

Tilmelding via Sporti via følgende link: Tilmelding Tilmeldingsfrist 18. februar kl. 17.30.

Herunder finder du dokumenter vedr. generalforsamlingen:

Dagsorden

Regnskab 2023

Noter til regnskab 2023

Regnskab 2023 ift. budget

Budget 2024

Indkomne forslag

Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring – du finder forslaget her:

Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring, vedr. §9 Bestyrelsens sammensætning. Begrundelsen skal findes i, at det kan være udfordrende, at opfylde kravet om 3 personer bosiddende i Svendborg Kommune, med begrænsning på 7 personer.

Nuværende vedtægter:

§ 9. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 personer, hvoraf mindst 3 skal være bosiddende i Svendborg kommune, og max. 2 personer kan være under 18 år. Hvert år kan der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år. Derudover kan der vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Sidstnævnte kan kun vælges, såfremt det samlede antal bestyrelsesmedlemmer ikke kommer til at overstige 7. Der kan hvert år desuden
vælges en suppleant for et år ad gangen.
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen. samt
2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer, udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt
3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

Forslag til ændring:
§ 9. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af mindst 5 personer, hvoraf mindst 3 skal være bosiddende i Svendborg kommune, og max. 2 personer kan være under 18 år. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der kan hvert år desuden vælges en suppleant for et år ad gangen.
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen. samt
2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer, udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt
3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

 

Link til printvenlig udgave kan hentes her